close
تبلیغات در اینترنت
esmnama

esmnama

کافه رويد

اندرويد

نرم افزار اندرويد

بازي اندرويد

اپکليکيشن

نرم افزار جامع فرهنگ نام های ایرانی و ... EsmNama

نرم افزار فارسی اسم نما یک نرم افزار جامع از اسامی ایرانی و غیر ایرانی رایج در نامگذاری های اقلیتهای مختلف کشورمان است که شامل بیش از ۵۰۰۰ اسم به همراه معنی - جنسیت و منشاء هر کدام از اسامی به طور اجمالی می باشد .


دانلود در ادامه مطالب